Specijalna vozila za odvoz otpada u voznom parku

Specijalna vozila za odvoz otpada u voznom parku - Woma Novi Sad

U našem raznovrsnom voznom parku imamo vozila specijalne namene sa automatskim podizačima koja omogućavaju lako postavljanje kontejnera sa otpadom na mesta koja odrede korisnici. Sva su vozila nosivosti do 10 t pa u našim kontejnerima za smeće možemo da odvozimo i do 8 m3 šuta, na raspolaganju su Vam u kratkom vremenskom roku u Novom Sadu i okolini.

Razne vrste kontejnera za odvoz smeća u ponudi

Razne vrste kontejnera za smeće u ponudi - Woma Novi Sad

Kontejneri koji služe za sakupljanje komunalnog otpada izrađeni su od čeličnog lima 3 i 4mm debljine i imaju ojačanja koja ih čine jakim i stabilnim da bi se izbegla krivljenja prilikom transporta, odvoza raznih vrsta smeća, pražnjenja i nakon duže upotrebe. Na bočnim stranama nalaze se ojačanja pomoću kojih je omogućeno podizanje, odvoz otpada i pražnjenje, kontejner zapremine 8 m3 je predviđen za odvoz velike količine građevinskog šuta.

 

Veoma pogodni kontejneri za otpad kod utovara

Veoma pogodni kontejneri za odvoz otpada kod utovara - Woma Novi Sad

Svoju primenu ovi kontejneri za odvoz otpada pretežno pronalaze na velikim gradilištima koja poseduju dovoljno prostora za manipulaciju, pogodni su kod utovara i istovara, kod odvoza, zbog male visine kontejneri su pogodni za brz utovar a sa otvorenim gornjim delom za lak utovar, pogodni su za upotrebu na vozilima koja imaju ugrađen sistem za manipulaciju sa kontejnerima.

Ojačani kontejneri sa čvrstom konstrukcijom za odvoz smeća

Ojačani kontejneri sa čvrstom konstrukcijom za odvoz smeća - Woma Novi Sad

Ovaj kontejner služi za zaštitu životne sredine, odlaganje i odvoz šuta i raznoraznog otpada 5 i 8 m3 zapremine, dug vek eksploatacije garantuje čvrsta konstrukcija i kontinuinirano zavareni profili ojačanja, standardno obeležje kontejnera su i ojačani uglovi kao i kuke za mrežu.

 

Vrste šuta, otpada i smeća

Vrste šuta, otpada i smeća

Šut, otpad i smeće je materijal, stvar ili predmet koji nije poželjan ljudima i koga žele da odbace, deponije kao ona na obodu Novog Sada su mesta gde se odvozi i odlaže otpad. Najčešće vrste smeća za odvoz su: komunalni otpad, obično smeće, šljunak, pesak, kamen, delovi nameštaja, proizvodni otpad, ambalažno smeće, uređaji, oprema, delovi vozila, gume, građevinski šut, industrijski otpad...