Iznajmljivanje kontejnera za šut od 8 m3, odvoz otpada 2 puta mesečno... - Woma Novi Sad

Iznajmljivanje kontejnera za odvoz šuta od 8 m3

Iznajmljivanje kontejnera za odvoz šuta od 8 m3 - Woma Novi Sad

Iznajmljivanje uslužnog otvorenog kontejnera za firme, preduzeća, kompanije, industriju, građane... Naša firma koristi kontejnere od 5 i 8 m3 za odvoz šuta sa vaše lokacije sa teritorije Novog Sada i okoline.

Odvoženje 2 puta mesečno kontejnera za otpad iz kruga firme

Odvoženje 2 puta mesečno kontejnera za otpad iz kruga firme - Woma Novi Sad

Iznajmljivanje kontejnera naše firme Woma i postavljanje u krug preduzeća na mesečnom nivou podrazumeva odvoženje i pražnjenje komunalnog otpada na deponiju na periferiji Novog Sada i to 2 puta mesečno a u cenu je uračunato i odlaganje na deponiju.

 

Za češći odvoz kontejnera za smeće ugovara se dinamika

Za češći odvoz kontejnera za smeće ugovara se dinamika - Woma Novi Sad

Naša firma Woma postavlja otvoreni kontejner na dogovorenu lokaciju na teritoriji Novog Sada i okoline a ukoliko je potreban češći odvoz od 2 puta mesečno ugovara se  tačna dinamika odvoženja i pražnjenja smeća.

Iznajmljivanje kontejnera za otpad građanima

Iznajmljivanje kontejnera za odvoz otpada građanima - Woma Novi Sad

Odvoženje šuta, komunalnog otpada i smeća podrazumeva dolazak vozila naše firme Woma sa našim kontejnerom u vaše dvorište i vašim utovarom, našim odvozom i pražnjenjem na deponiju na obodu Novog Sada.

 

Cena odvoženja šuta zavisi od dužine pređenog puta

Cena odvoženja šuta zavisi od dužine pređenog puta - Woma Novi Sad

Cene odvoza smeća kontejnerom zavise od dužine i putanje odvoženja našim kamionom, u cenu je uračunato i plaćanje ulaska na deponiju na ivici Novog Sada.