Odvoženje 2 puta mesečno kontejnera za otpad iz kruga firme

Odvoženje 2 puta mesečno kontejnera za otpad iz kruga firme - Woma Novi Sad

Iznajmljivanje i odvoz šuta kontejnerima naše firme Woma i postavljanje u krug preduzeća na mesečnom nivou podrazumeva odvoženje i pražnjenje komunalnog otpada na deponiju na periferiji Novog Sada i to 2 puta mesečno a u cenu je uračunato i odlaganje na deponiju.

Odvoz šuta i građevinskog otpada kamionom sa kontejnerom

Odvoz šuta kamionom sa kontejnerom - Woma Novi Sad

Zadovoljavamo vaše potrebe kada se radi o odvozu raznih vrsta otpada: šuta, komunalnog otpada, običnog smeća, šljunka, peska, kamena, zemlje, zaostalog i nepotrebnog nameštaja i drugih teških stvari ili neke druge vrste građevinskog otpada ili industrijskog otpada sa teritorije Novog Sada.

 

Specijalna vozila za odvoz otpada u voznom parku

Specijalna vozila za odvoz otpada u voznom parku - Woma Novi Sad

U našem raznovrsnom voznom parku imamo vozila specijalne namene sa automatskim podizačima koja omogućavaju lako postavljanje kontejnera sa otpadom na mesta koja odrede korisnici. Sva su vozila nosivosti do 10 t pa u našim kontejnerima možemo da odvozimo i do 8 m3 smeća, na raspolaganju su Vam u kratkom vremenskom roku u Novom Sadu i okolini.

Osnivanje firme Woma radi zaštite životne sredine

Cilj osnivanja je bio pružanje usluge u oblasti zaštitne životne sredine - odvoz: šuta, otpada, smeća... Woma Novi Sad

Preduzeće Woma osnovano je u Novom Sadu sa par vozila za odvoz šuta pre više od jedne decenije, pozicionirani smo na trećem kilometru severoistočno od centra grada. Samim osnivanjem cilj nam je bio da razvijemo i pružimo usluge u oblasti zaštite životne sredine - odvoz: šuta, otpada, smeća...